Mand

Nederlandse Klantenservice 🇳🇱

–10% NU MET DE CODE SPG10

 

contact@mijn-rugzak.nl

Algemene verkoopsvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Mijn Rugzak. Op deze site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Mijn Rugzak. Mijn Rugzak biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze website, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u gebruik van onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Bepalingen en voorwaarden”), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar wordt verwezen en/of die via een hyperlink hierin zijn opgenomen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, handelaren en/of medewerkers aan de inhoud zijn.

Lees deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet betreden en de daarop aangeboden diensten niet gebruiken. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze shop worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, aanvaardt u deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op onze eigen groene energie servers.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u door het gebruik van de Dienst wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk of schending van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook de toegang tot de Diensten aan een persoon te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) op onversleutelde wijze kan worden overgedragen, en dit omvat (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel onderdeel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn opgenomen voor uw gemak, en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze site. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als uw enige informatiebron voor het nemen van beslissingen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde informatie uit het verleden bevatten. Dergelijke informatie uit het verleden is van nature niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud van de Dienst) te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Zoals vermeld in onze wettelijke kennisgeving, wordt onze site gehost in de Verenigde Staten en dat geldt ook voor onze bankrekening. Afhankelijk van uw bankrekening kan uw bank u bijkomende wisselkosten aanrekenen.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel staan zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of koopt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen geplaatst door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of een bestelling annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer details ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE INSTRUMENTEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk als gevolg van of in verband met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Als u de op de Site aangeboden optionele tools gebruikt, doet u dit op eigen risico en discretie en dient u de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools door de desbetreffende derde partij(en) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (waaronder nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onder deze Voorwaarden vallen.

ARTIKEL 8 – KOPPELINGEN MET DERDEN

Sommige van de inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die in verband met dergelijke websites van derden worden uitgevoerd. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om mee te doen aan wedstrijden), of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Reacties”), verleent u ons te allen tijde het onbeperkte recht om alle Reacties die u ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in alle media te gebruiken. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van reacties te handhaven; (2) iemand een vergoeding te betalen voor geleverde reacties; of (3) te reageren op reacties.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die inbreuk maakt op intellectueel eigendom of deze Algemene Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw commentaar geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software zal bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een geassocieerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent of proberen ons en/of derden te misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die u plaatst of die een andere derde plaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN WEGLATINGEN

Het kan voorkomen dat informatie op onze site of de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of een verwante website onjuist is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Dienst of een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele gedefinieerde update- of verversingsdatum in de Dienst of een geassocieerde website mag worden beschouwd als basis voor de conclusie dat de informatie in de Dienst of een geassocieerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) aan te zetten tot of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of een geassocieerde, onafhankelijke of internetwebsite zal of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, het web (of een andere bron) te doorzoeken, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden verstrekt, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) verstrekt op een “as is” en “as available” basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Mon Sac à Dos, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord Mijn Rugzak, ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover de wet dat toestaat, en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of niet worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet succesvol bent, of indien wij vermoeden dat u zich niet aan de voorwaarden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden hebt gehouden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Als wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die wij op deze site of in verband met de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige eerdere versie van de Algemene Voorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Voorwaarden zal niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Frankrijk.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Als u onze site blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen in deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u deze wijzigingen.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen worden gericht aan contact@mijn-rugzak.nl.

ARTIKEL 21 – VORDERINGEN EN LEVERINGEN

1. Pakket gemarkeerd als geleverd maar niet ontvangen : In veel gevallen is het mogelijk om een verkeerd geleverd pakket terug te vinden. Dit zijn de aanbevelingen die wij u kunnen geven om u te helpen uw zending te lokaliseren:

     1. Houd uw volgnummer bij de hand.
     2. Neem contact op met het transportbedrijf of het postbedrijf dat verantwoordelijk is voor uw zending en breng hen op de hoogte van de situatie.

2. Als u de pech heeft dat een pakket wordt afgeleverd maar niet wordt ontvangen, kan dat de volgende oorzaken hebben:

* Uw pakket is per ongeluk door iemand anders ontvangen doordat de afzender een onjuist of onleesbaar adres heeft opgegeven * Uw buurman of familielid heeft het pakket voor u ontvangen en is vergeten u daarvan op de hoogte te stellen.
* Soms kan een niet ontvangen pakket als afgeleverd worden gemarkeerd nog voor het aankomt.
* Het pakket werd bij u thuis achtergelaten (winkel, kiosk, postkantoor, relaispunt).
* Een technische fout in het volgsysteem van de transporteur.
* Als de zoektocht van de vervoerder geen resultaat heeft opgeleverd, wordt uw pakket als verloren verklaard. Stel in dat geval een claim voor een niet-bezorgd pakket op om uw geld terug te krijgen. De verwerking van uw claim kan 2 tot 4 weken duren, afhankelijk van de vervoerder.

3. Om schadevergoeding te krijgen van het transportbedrijf moet u een formele claim indienen. Neem contact op met de klantenservice van de logistieke dienstverlener. Zodra het leveringsbedrijf uw zaak heeft geanalyseerd en het bedrag van het verloren pakket heeft vastgesteld, wordt u op de hoogte gebracht van hun beslissing. Als dit te wijten is aan de fout van de vervoerder, zullen wij uw bestelling terugbetalen. Als de mislukte levering echter te wijten is aan de klant, zoals in het geval van een verkeerd afleveradres, wordt de klant niet terugbetaald.

4. Weigering tot levering

     1. Terugbetalingen in geval van weigering van levering na een herroeping, zijn de retourkosten voor uw rekening en worden automatisch afgetrokken van uw terugbetaling, zelfs als de oorspronkelijke leveringskosten werden aangeboden. Uw terugbetaling zal effectief zijn na ontvangst van het artikel in het magazijn van de handelaar en na controle van de algemene staat ervan. In geval van weigering van het pakket, in het geval dat de vervoerder het pakket niet kan terugsturen of u de terugzending van het pakket niet kunt bewijzen: een vergoeding van 25% van de prijs van het product wordt van uw terugbetaling afgetrokken. In geval van weigering is het uw plicht om ons het volgnummer van de retourzending mee te delen, wij hebben hier niet automatisch toegang toe.

     2. BTW-teruggave: Douanekosten en BTW worden niet terugbetaald in geval van intrekking of weigering van het pakket.

5. Defecte of beschadigde verpakking

     1. Het gebrek moet zich op het product bevinden, niet op de verpakking. Het gebrek moet de kwaliteit van het product in gevaar brengen of het gebruik ervan mag niet als een geval van herroeping worden beschouwd.
     2. Als de expertise een fabricagefout bevestigt, mag de handelaar er volgens de regelgeving de voorkeur aan geven uw product te repareren of om te ruilen, zelfs als u om terugbetaling vraagt. Als de handelaar geen van de eerste twee kan doen, betaalt hij uw aankoop terug. Indien u terugbetaling wenst, heeft de handelaar het recht uw verzoek als een herroeping te beschouwen en wordt de terugzending aan de klant aangerekend.

6. In geval van herroeping behouden wij ons het recht voor een deel van de terugbetaling in verhouding tot de schade te verdisconteren.

7. U heeft 45 dagen de tijd om ons te laten weten dat u uw bestelling niet heeft ontvangen. 

8. Procedure voor adreswijziging indien de klant een verkeerd adres doorgeeft. Als u zich na het plaatsen van uw bestelling realiseert dat er een fout is in het leveringsadres, gelieve ons dan binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling te informeren. Als deze procedure niet wordt gevolgd, is het mogelijk dat wij het afleveradres niet kunnen wijzigen. Een onjuist leveringsadres kan de levering verhinderen of leiden tot levering op een andere plaats dan gewenst. Wij zijn in deze gevallen niet aansprakelijk.

U hebt 45 dagen de tijd om ons te laten weten dat u uw bestelling niet hebt ontvangen, en als u binnen deze periode niet klaagt, wordt de bestelling als geleverd beschouwd.

ARTIKEL 22 – OORSPRONG VAN DE PRODUCTEN

Wij werken met een Franse en een Chinese werkplaats. Het grootste deel van de catalogus wordt vanuit China verzonden. Wanneer u uw bestelling plaatst, gaat u akkoord met eventuele douanekosten. In geval van douanekosten zal Mijn Rugzak deze volledig voor zijn rekening nemen, behalve in geval van retourzending.

ARTIKEL 23 – TERUGBETALINGEN

In het geval van een product retour, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van het product door ons terugbetalen.

We accepteren geen terugbetalingen als het pakket meer dan 6 weken vertraagd is, maar als het pakket vóór deze datum door de vervoerder als verloren wordt verklaard, betalen we de bestelling binnen 14 dagen terug met dezelfde betaalmethode.

Na 6 weken wordt het pakket als verloren beschouwd en kunt u een terugbetaling aanvragen.

ARTIKEL 24 – ANNULERING

Annulering van bestellingen is alleen mogelijk als u binnen 2 uur na het plaatsen van uw bestelling contact met ons opneemt. In geval van annulering behouden wij ons het recht voor de transactiekosten niet terug te betalen.

ARTIKEL 25 – HERROEPING

Voor elk herroepingsverzoek kunt u contact met ons opnemen via contact@mijn-rugzak.nl

25.1- Wettelijke termijn voor het herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen. Zodra u uw besluit om van uw herroepingsrecht gebruik te maken binnen deze termijn van 14 dagen heeft meegedeeld, heeft u nog eens 14 dagen de tijd om het product of de producten waarop de herroeping betrekking heeft, terug te sturen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor klanten buiten de Europese Unie.

25.2 – Contractuele herroepingstermijn

Bij mijn-rugzak.nl bieden wij u de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten gebruik te maken van uw herroepingsrecht. U heeft dan nog 14 dagen vanaf de datum van mededeling van uw beslissing tot herroeping om de betreffende producten terug te sturen.

Bij een bestelling van meerdere producten op mijn-rugzak.nl gaat de termijn van 14 dagen voor de mededeling van uw herroepingsrecht in op de datum van ontvangst van het laatste product.

De procedures voor de uitoefening van uw herroepingsrecht worden gespecificeerd in 24.3.

25.3 Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de in 24.2 bedoelde termijn, worden alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald, terwijl de retourkosten voor uw rekening blijven.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) plaatsvinden, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggezonden, en indien mogelijk vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimaal beheer. In geval van waardevermindering van het product als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen, kan uw verantwoordelijkheid worden ingeroepen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, vindt u hieronder in bijlage het standaardformulier voor herroeping dat u ons op het volgende adres moet bezorgen: U kunt uw herroepingsrecht op elke wijze uitoefenen, en met name per post of per e-mail aan contact@mijn-rugzak.nl waarin u ondubbelzinnig uw wens tot herroeping kenbaar maakt en de bestelling vermeldt waarop deze herroeping betrekking heeft.

Zodra het herroepingsformulier of de verklaring uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan Mijn Rugzak is verzonden, dient u het (de) betrokken product(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van het herroepingsformulier of de verklaring terug te zenden naar het adres van mijn-rugzak.nl.

Overeenkomstig Verordening nr. 1182/71/EEG van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden :
1° De dag waarop de overeenkomst is gesloten of de dag waarop de goederen zijn ontvangen, wordt niet bij de in artikel L. 221-18 bedoelde termijn gerekend;
2° De termijn begint bij het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag van de termijn;
3° Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de volgende werkdag.

Wanneer de informatie over het herroepingsrecht niet onder de in 2° van artikel L. 221-5 bepaalde voorwaarden aan de consument is verstrekt, wordt de herroepingstermijn verlengd met twaalf maanden vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel L. 221-18 vastgestelde herroepingstermijn.
Wanneer deze informatie echter tijdens deze verlenging wordt verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn aan het einde van een periode van veertien dagen vanaf de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

De bewijslast dat het herroepingsrecht is uitgeoefend onder de voorwaarden van artikel L. 221-21 rust op de consument.

25.4 – Bijlage – Terugtrekkingsformulier

De Klant kan het onderstaande voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken:

(Gelieve dit formulier enkel in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen).

Ter attentie van SOCIETÉ OCTOPUCE,

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/diensten (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*) :
Naam van consument(en) :
Adres van de consument(en) :
Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend) :
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

25.5 – Retouradres

Neem contact op met onze Klantenservice door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar contact@mijn-rugzak.nl voor details over de procedure.

25.6 – Weigering van colli

In het geval van een herroeping zijn de portokosten voor uw rekening en worden ze automatisch afgetrokken van uw terugbetaling, zelfs als de oorspronkelijke portokosten gratis waren.

25.6 – Terugbetalingen

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal Mijn Rugzak de betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen met dezelfde betaalwijze als voor de bestelling is gebruikt (tenzij u uitdrukkelijk instemt met terugbetaling via een andere betaalwijze). Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld totdat het product is teruggevonden of totdat u het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, waarbij de datum van het eerste van deze feiten wordt aangehouden. Mijn Rugzak is niet verplicht tot terugbetaling van bijkomende kosten indien u uitdrukkelijk een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de standaard op Mijn Rugzak aangeboden leveringswijze.

Mijn Rugzak is niet verplicht eventuele douanekosten bij annulering aan u te vergoeden. Om terugbetaling of kwijtschelding van rechten te verkrijgen, moet u een verzoek indienen bij het douanekantoor of de dienst die de schuld heeft gemeld.

In geval van volledige of gedeeltelijke betaling met cadeaubonnen kunnen deze echter niet worden terugbetaald in contanten, per cheque of per creditcard. De terugbetaling van aankopen met cadeaubonnen gebeurt uitsluitend in de vorm van cadeaubonnen voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat in deze vorm is betaald.

Om welke reden dan ook wordt geen contant geld bij levering aanvaard.

ARTIKEL 26 – JURIDISCHE WAARBORGEN

De producten die op de website mijn-rugzak.nl worden verkocht, zijn onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie van de artikelen L.217-4 en volgende van het Franse Consumentenwetboek en aan de garantie tegen verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen is mijn-rugzak.nl gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop aansprakelijk voor eventuele conformiteitsgebreken aan uw product.

Er wordt aan herinnerd dat in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, de consument :

– een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen heeft om tegen de verkoper op te treden;

– kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het consumentenwetboek;

– is vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende deze periode.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel op uw goederen van toepassing is.

Er wordt aan herinnerd dat de consument kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Met deze garantie kunt u gratis reparatie van uw product of omruiling ervan verkrijgen, onder de bij wet bepaalde kostenvoorwaarden. Indien de reparatie of omruiling niet mogelijk is of niet kon worden uitgevoerd binnen een maand na de reparatie of omruiling, vergoedt Mijn Rugzak de prijs van uw product.

Voor tweedehands of gereviseerde goederen die langer dan 6 maanden vanaf de datum van aankoop van het product zijn gekocht, is het aan u om het bestaan van het vermeende gebrek aan overeenstemming op het moment van aankoop te bewijzen.

Om gebruik te maken van deze garantie moeten de producten samen met de aankoopfactuur naar ons worden teruggestuurd. Producten die per post worden teruggestuurd, moeten zodanig worden verpakt dat ze in goede staat kunnen worden vervoerd. In dit geval worden de kosten van terugzending vergoed op basis van het gefactureerde tarief en op vertoon van de bewijsstukken.

U kunt ook een beroep doen op de garantie tegen verborgen gebreken binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. In dat geval moet u bewijzen dat het gebrek bestond op het ogenblik van de aankoop, dat het verborgen was en dat het het product onbruikbaar maakt. De bepalingen van dit artikel beletten u niet gebruik te maken van het herroepingsrecht van artikel 24.

ARTIKEL 27 – PERSOONSGEGEVENS

De u betreffende persoonlijke informatie en gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en onze commerciële relaties. Ze kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en om ons in staat te stellen de diensten die wij u aanbieden en de informatie die wij u toesturen te verbeteren en te personaliseren.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 beschikt u over het recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Het enige wat u hoeft te doen is ons online te schrijven bij de klantenservice of per post, met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie. Overeenkomstig de geldende regelgeving moet uw verzoek ondertekend zijn en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening staat, en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. U krijgt dan binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek een antwoord.

Het bestaan van een bel-me-niet-lijst

Als uw telefoonnummer wordt verzameld bij het aanmaken van uw account of het plaatsen van uw bestelling, informeren wij u dat uw telefoongegevens alleen zullen worden gebruikt voor de goede uitvoering van uw bestellingen of om contact met u op te nemen om u nieuwe diensten aan te bieden. Onverminderd het bovenstaande wordt u, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, geïnformeerd dat u zich desgewenst kunt inschrijven op de lijst van verzet tegen telefonische colportage. U kunt zich gratis inschrijven op deze lijst, die verplicht is voor alle professionals, behalve voor diegenen met wie u al een contract hebt gesloten.

15% korting op de hele winkel !

Word lid van onze VIP-klantenlijst en profiteer van onze exclusieve aanbiedingen, promoties en privéverkopen en ontvang uw welkomstgeschenk.